​Vilde dyr

Formål:

Vi ønsker, at eleverne på Vilde Dyr, får indsigt i den kompleksitet der ligger i at passe og pleje vilde dyr i naturen, samt i indhegning og få udviklet viden og færdigheder til at kunne assistere i vildtpleje eller dyrepasning.

Undervisningen på linjen Vilde Dyr er tilrettelagt således at en veksling mellem teoretiske og praktiske opgaver kommer til at danne rammen om elevernes udvikling. Eleverne vil gennem disse opgaver skulle tilegne sig viden og forståelse for hvad der skal til, for de forskellige dyrearter kan overleve i naturen. Vi ønsker, at eleverne oplever dyrene på nærmeste hold ved aktivt at hjælpe til og tager sig af forskellige dyr i dyreparker på Djursland

Mål:

Målet med undervisningen på Vilde Dyr er at skabe en grundlæggende forståelse for hvordan vilde dyr lever og hvad der er vigtigt for deres overlevelse. Undervisningen vil tage udgangspunkt i de danske og udenlandske vilde dyr. Sidstnævnte gennem besøg og praktikker i forskellige dyreparker på Djursland.

Undervisningen skal derudover være med til at eleverne:

 • Tilegner sig viden om og forståelse for de vilde danske dyr

 • Gennem oplevelser med naturen opnår indsigt i vigtige sammenhænge og derved udvikler tanker og sprog, der kan skabe deres hverdag

 • Tilegner sig færdigheder som fremadrettet kan være brugbar i arbejdslivet

 • Får indsigt i vigtigheden i at kunne arbejde i grupper, men også hvilken værdi der ligger i at selv kunne udrette noget

 • For forståelse for på hvilken måde det er mest hensigtsmæssig at færdes i naturen

 • Får en grundlæggende viden om fisk i de danske vande

 • Får en grundlæggende viden om dyrene i de danske skove

 • Får en grundlæggende viden om de dyr som lever i Zoologisk have

 • Kan videreformidle den viden de har tilegnet sig

 • Gennem praktisk arbejde får skabt et produkt

 • Kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

 • Har viden om ord og begreber i naturfag

 • Kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser

 • Har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

 • Kan designe og afprøve enkle produkter

 • Kan deltage i dissektion af dyr

Indhold:

Undervisningen kommer primært til at forløbe i skolens lokaler og den omkringliggende natur, men vil dog i nogle forløb flytte til lokaler i henholdsvis Kattegatcentret, Munkholm Zoo og Ree Park Safari.

Undervisningen i skolens lokaler og naturen herom, vil primært omhandle de danske dyr og fisk, og undervisningens indhold vil følge forskellige arter fra fødsel og til død. Det vil sige at eleverne skal gennem teoretiske og praktiske opgave følge dyrene, som eksempel vil vi udnytte de omkringliggende skove for at få kendskab til krondyrets cyklus.

Undervisningen ved samarbejdspartnere vil tage udgangspunkt i de mere eksotiske dyre og fiskearter, det er alt fra hajer og til løver. Her vil eleverne skulle tilegne sig viden om bestemte dyr, for senere at kunne videregive denne viden til stedernes gæster, derudover vil eleverne få indsigt i arbejdet som dyrepasser og de arbejdsopgaver som medfølger dette.

Organisering:

Undervisningen på Vilde Dyr vil primært være af praktisk karakter, dog vil der i forbindelse med nye dyre- og fiskearter være teoretisk arbejde.

Arbejdet vil skifte mellem undervisning på holdet (hvor læreren primært vil stå for undervisningen), gruppearbejde (hvor eleverne sammen tilegner sig viden og læreren primært vil være vejleder), og individuelt arbejde (hvor eleven kan fordybe sig i specifikke emner).

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges efter disse. Eleverne bliver inddraget i valget af linjens indhold for at give eleverne en følelse af medbestemmelse og ejerskab.

Undervisningens primære base er efterskolen, men der vil blive lagt vægt på at komme så meget ud af huset som muligt i forbindelse med virksomhedsbesøg, fisketure, ture i skoven og meget mere.

Eleverne på denne linje skal være klar til at tilbringe mange timer i naturen - uanset hvilket vejr det nu måtte være.

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk