Kvalificeret faglig undervisning

Efterskolen Helle tilbyder meget kvalificeret faglig undervisning i 10 praktiske og kreative linjer samt i de almene fag1 Undervisningen opfylder formålet2 og giver eleverne et godt afsæt til det videre liv.

10 praktiske og kreative linjer

De 10 praktiske og kreative linjer er: Kunst og Foto, Natur og Adventure, Rikkes Køkken, Digitalt Design, Krop og Bold, Musik og Scene, eSport, Rollespil og Fantasy, Internationalt Samarbejde samt Vilde Dyr. En stor del af skemaet er placeret på linjerne, og eleverne kan nå at følge to linjer på et skoleår. De lange forløb i linjerne giver eleverne en tryg og velkendt ramme. I alle linjer arbejder vi med porteføljemetoden3, hvilket er med til at give eleverne indblik i deres faglige udvikling.

Dansk- og matematikundervisningen er tilrettelagt på små niveaudelte hold. Alle elever gives mulighed for at arbejde på iPads, der udstyres med relevante skolefaglige apps.

Aftenskole

Aftenskole er praktiske aktiviteter som f.eks. skydning, svømning, vandreture osv. Eleverne kan frit tilvælge en aktivitet.

Alle fag og samværsaktiviteter er beskrevet i skolens indholdsplan.​

  1. Dansk, matematik, engelsk, historie, kristendom, samfundsfag, fysik/kemi, geografi og biologi.
  2. Ifølge Efterskoleloven er hovedsigtet livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse (se bl.a. skolens indholdsplan)
  3. Porteføljemetoden henviser til, at der i forbindelse med undervisningen føres elevporteføljer, som har til hensigt at synliggøre elevens udvikling og give eleven et redskab til at kunne være medbestemmende om egne mål, udvikling og læring i samarbejde med forældre og lærere.​
Menu