Motivation og udvikling af færdigheder

På Rollespil og Fantasy arbejder vi med præmissen om, at leg og læring i fællesskab kan bidrage til et større udbytte både fagligt og personligt for eleverne. Udgangspunktet for linjen er elevens egen interesse for rollespil. Vi arbejder videre med denne og udvider gennem fagligt funderet materiale. Der lægges i særlig grad vægt på personlig udvikling, det være sig individuelt eller i sociale sammenhænge. 

Linjen er åben for alle interesserede, og erfaring med rollespil er ikke nødvendig, da vi lægger større vægt på indlevelse, engagement og at det skal være sjovt at lære.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige etablerede systemer der falder indenfor genren Rollespil. Her vil vi som undervisere støtte elevernes engagement eller forsøge at opbygge dette, mens vi hele tiden sørger for at evaluere og se tilbage på både spilforløb men også forsøger at skabe refleksion hos eleverne, så de kan få øjnene op for de mange forskellige styrker og evner det kræver at kunne indleve sig og spille med andre. Vi vil forsøge at tage nogle af principperne fra fantasiens verden og føre ind i den virkelige verden. Dette skal skabe en bro der viser, at styrke kan være flere ting og at man sagtens kan udvikle sin virkelige person ved at møde udfordringer i en fiktiv verden.

Herudover arbejder vi med fremstilling af en fysisk talisman der skal fyldes med energier og målsætninger fra vores eget liv som vi kan anvende inde i spillet. I den fiktive verden har den karakter jeg spiller den samme talisman, som jeg har i den virkelige.

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

Opnår evner til at kunne organisere omfattende rollespils-scenarier

Opbygger selvstændighed og tro på egne evner

Oplever glæde ved rollespils-universet

Udvikler evne til at vurdere udfaldet af forskellige beslutninger

Kan arbejde med karakterudvikling som grundlag for personlig udvikling

Udvikler deres kritiske sans og nysgerrighed.

Kan lytte til og respektere andres synspunkter.

Turde kommunikere indbyrdes i gruppen og udtrykke egne synspunkter.

Indhold

  • Live Rollespil (LARP)
  • Teamwork-øvelser
  • Papir og blyants rollespil (Pen & Paper)
  • Karakterudvikling som grundlag for personlig udvikling
  • Sociale spil (bræt- og kortspil)
  • Magic the Gathering (Mtg)
  • Produktions workshops (fremstilling af fysiske ting)

Der vil hver dag være en grundig gennemgang af dagens indhold, før undervisningen påbegyndes.

Organisering

Vi vil skabe en ramme omkring undervisningen der dag til dag er genkendelig for eleverne. Introduktion og gennemgang af dagens program vil indlede hver dag på linjen. 

Vi forsøger at komme ud af huset til diverse rollespilsrelaterede events og inddrager Live-Rollespil, hvis det synes fordelagtigt.

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fælles ansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale.

Menu