Formål

På Rollespil og Fantasy arbejder vi med præmissen om, at leg og læring i fællesskab kan bidrage til et større udbytte både fagligt og personligt for eleverne. 

Udgangspunktet for linjen er elevens egen interesse for rollespil. Vi arbejder videre med denne og udvider gennem fagligt funderet materiale. Der lægges i særlig grad vægt på personlig udvikling, det være sig individuelt eller i sociale sammenhænge. 

Linjen er åben for alle interesserede, og erfaring med rollespil er ikke nødvendig, da vi lægger større vægt på indlevelse, engagement og at det skal være sjovt at lære.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige etablerede systemer der falder indenfor genren Rollespil. Her vil vi som undervisere støtte elevernes engagement eller forsøge at opbygge dette, mens vi hele tiden sørger for at evaluere og se tilbage på både spilforløb men også forsøger at skabe refleksion hos eleverne, så de kan få øjnene op for de mange forskellige styrker og evner det kræver at kunne indleve sig og spille med andre. Vi vil forsøge at tage nogle af principperne fra fantasiens verden og føre ind i den virkelige verden. Dette skal skabe en bro der viser, at styrke kan være flere ting og at man sagtens kan udvikle sin virkelige person ved at møde udfordringer i en fiktiv verden. 

Mål

At eleverne opnår evner til at kunne organisere omfattende rollespils-scenarier

gøre brug af faglige begreber i billedsamtaler.

At opbygge eller udvide en glæde ved rollespils-universet

Indhold

  • Teamwork øvelser
  • Papir og blyants Rollespil (Pen & Paper)
  • Karaktérudvikling som grundlag for personlig udvikling
  • Sociale spil (Bræt- og kortspil)
  • Magic the Gathering (Mtg)
  • Produktions Workshops (fremstilling af fysiske ting)
  • En grundig daglig gennemgang af dagens indhold før start

Organisering

Vi vil skabe en ramme omkring undervisningen der dag til dag er genkendelig for eleverne. Introduktion og gennemgang af dagens program vil indlede hver dag på linjen. 

Vi forsøger at komme ud af huset til diverse rollespilsrelaterede events og inddrager Live-Rollespil, hvis det synes fordelagtigt.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer. Fagene matematik, dansk, samfundsfag og religion inddrages løbende i den daglige undervisning på linjen.​

Menu