Glæde og nysgerrighed ved naturen

Undervisningen på Natur og Adventure tilstræber at være naturfagligt almendannende, fremme elevernes glæde, nysgerrighed og forundring ved deres omverden samt bibringe dem praktiske færdigheder. Det prioriteres højt at gøre brug af rummet og naturen omkring skolen som det primære læringsmiljø.

Mål

Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at:

tilegne sig viden om og forståelse for sammenhænge i naturen.

gennem oplevelse og erfaringer med naturen at opnå indsigt i vigtige fænomener og sammen hænge og udvikle tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.

arbejde efter en arbejdstegning.

begå sig i naturen på en rolig og fornuftig måde.

beherske forskellige teknikker i eksempelvis madlavning på bål og kogegrej.

arbejde selvstændigt og i fællesskab om en opgave.

samarbejde og at arbejde i grupper, for at lære at acceptere egne og andres stærke og svage sider og handle ud fra disse.

den enkelte elev lader sig udfordre og prøve sine grænser af.

møde til tiden samt modtage en instruktion/vejledning og herefter gennemføre den.

tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til undervisningen.

udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

bruge kropssprog og stemme i en form, der er tilpasset situationen.

lytte aktivt i samtale og være åben og analytisk i forhold til egen og andres præstation.

fastholde det væsentlige i det, de hører og ser.

Organisering:

Indholdet på linjen er overvejende praktisk orienteret.

​Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning

Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde

Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Holdundervisning

”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer. Fagene matematik, dansk, samfundsfag og religion inddrages løbende i den daglige undervisning på linjen.​

Tag et kig i vores undervisningslokale og baghave med Google​​

Her er nogle eksempler på hvad vi har lavet på Natur og Adventure:

Presset æblemost

Lavet egen marmelade til pandekager på bål

Lavet egen snittekniv + skede

Smedet

Træklatring

Bridgewalking

Bygget en bar til Gallafesten

Bygget tømmerflåde

Arrangeret Adventure race for skolens elever

Svampetur i skoven

Prøvet Escapefactory (Århus)

Undersøgt livet i havet

Fisketure i hav og sø

Bueskydning

Undervandsjagt

Svampetur i skoven

Prøvet Escapefactory (Århus)

Madlavning på bål

Skøjtetur

Snittet

Insekthotel

Adventurerace for skolen

Randers Regnskov

Menu