Natur og Adventure

​Undervisningen på Natur og Adventure tilstræber at være naturfagligt almendannende, fremme elevernes glæde, nysgerrighed og forundring ved deres omverden samt bibringe dem praktiske færdigheder. Det prioriteres højt at gøre brug af rummet og naturen omkring skolen som det primære læringsmiljø.

Mål:

Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at:

 • tilegne sig viden om og forståelse for sammenhænge i naturen.
 • gennem oplevelse og erfaringer med naturen at opnå indsigt i vigtige fænomener og sammen hænge og udvikle tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.
 • udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.
 • arbejde efter en arbejdstegning.
 • begå sig i naturen på en rolig og fornuftig måde.
 • beherske forskellige teknikker i eksempelvis madlavning på bål og kogegrej.
 • arbejde selvstændigt og i fællesskab om en opgave.
 • samarbejde og at arbejde i grupper, for at lære at acceptere egne og andres stærke og svage sider og handle ud fra disse.
 • den enkelte elev lader sig udfordre og prøve sine grænser af.
 • møde til tiden samt modtage en instruktion/vejledning og herefter gennemføre den.
 • tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til undervisningen.
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.
 • bruge kropssprog og stemme i en form, der er tilpasset situationen.
 • lytte aktivt i samtale og være åben og analytisk i forhold til egen og andres præstation.
 • fastholde det væsentlige i det, de hører og ser.

Indhold:

Undervisningen på Natur og Adventure tilstræber at være naturfagligt almendannende, fremme elevernes glæde, nysgerrighed og forundring ved deres omverden, samt bibringe dem praktiske færdigheder og personlige kompetencer. Det prioriteres højt at gøre brug af naturen og nærmiljøet omkring skolen som det primære læringsrum. Elevernes aktive deltagelse skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til at samarbejde. 

Linjen forsøger at vedligeholde og fremme elevernes glæde, forundring og oplevelse ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og forundres. Endvidere vægtes det højt, at så mange læringsforudsætninger som muligt kommer i spil. 

Linjen vil forsøge at bidrage til elevernes nysgerrighed og virkekraft for på denne måde at skabe basis for udfoldelse af en følelse af betydning og samhørighed i samfundet og den nærliggende omverden. Undervisningen skal således medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur, samt ansvarlighed overfor miljøet som baggrund for positivt engagement og konstruktiv handling. 

Derudover vil vi gennem adventure-aktiviteter udfordre elevernes fysiske og psykiske grænser og derved udvikle deres selvværd og selvtillid.

Her er nogle eksempler på hvad vi har lavet på Natur og Adventure:

 • Presset æblemost
 • Lavet egen marmelade til pandekager på bål
 • Lavet egen snittekniv + skede
 • Smedet
 • Træklatring
 • Bridgewalking
 • Bygget en bar til Gallafesten
 • Bygget tømmerflåde
 • Arrangeret Adventure race for skolens elever
 • Undervandsjagt
 • Bueskydning
 • Fisketure i hav og sø
 • Undersøgt livet i havet
 • Prøvet Escapefactory (Århus)
 • Svampetur i skoven
 • Madlavning på bål
 • Skøjtetur
 • Snittet
 • Insekthotel
 • Adventurerace for skolen
 • Randers Regnskov

Organisering:

Indholdet på linjen er overvejende praktisk orienteret. 

​Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

1. Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

2. Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

3. Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer. Fagene matematik, dansk, samfundsfag og religion inddrages løbende i den daglige undervisning på linjen.​

Tag et kig i vores undervisningslokale og baghave med Google​​

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk