Motivation og udvikling af færdigheder

​Formålet med undervisningen på linjen Krop og Bold, er at udvikle elevernes motivation til at bevæge sig og udvikle færdigheder inden for forskellige idrætsgrene. Derudover skal eleverne også opnå en glæde ved at bevæge sig, da glæde er med til at danne motivation. Dette sker bl.a. gennem bevægelse med en bold. Dette arbejde skal føre til, at eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil.

Bolden har i mange generationer været udgangspunktet i idrætstimen, men på denne linje bliver de klassiske boldspilsaktiviteter udfordret af en nytænkning. Vi skal bl.a. danse – med en bold!

Bolden skal være det primære redskab til at eleven udvikler sig fysisk, psykisk og socialt gennem diverse aktiviteter. Vi vil have fokus på identitetsdannelse, hvor eleven fx skal lære at sætte sin kammerats behov før elevens egne. Der vil også være timer, hvor bolden bliver lagt til side, og kroppen skal udfordres i andre sammenhænge.

Vi vil arbejde hen imod, at eleven har viden om normer, værdier og etik i og uden for idrætten.

Glæden ved at bevæge sig, skal være drivkraften for denne linje. Vi skal arbejde med elementer, som er med til at udgøre den mest optimale forudsætning for fysisk deltagelse. Derfor skal eleven undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion.

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

oplever glæde ved at bevæge sig individuelt og i et fællesskab

oplever alternative måder at bruge bolden på i idrætsaktiviteter

får viden om normer, værdier og etik i og uden for idrætten

får udvidet sin motorik gennem arbejdet med en bold

får viden om sammenhængen mellem krop, kost og motion

kan samtale om fordele ved at dyrke idræt regelmæssigt

kan samtale om ulemper ved ikke at dyrke idræt regelmæssigt

kan flektere over egen og andres ageren i idrætslig sammenhæng

kan sætte ord på sine tanker og følelser

kan samarbejde med andre i planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter

Indhold

Vi skal arbejde med den fysiske side af idrætten, hvor glæden ved at bevæge sig skal være centrum.

Vi vil stifte bekendtskab med forskellige former for idræt, hvor bolden ofte vil være centralt i udførelsen. Vi skal arbejde med sansemotorik, koordination og rytme. Vi skal arbejde med styrke og kondition.

Vi skal arbejde med den psykiske side af idrætten, hvor vi bl.a. vil tage udgangspunkt i konkurrencen. Når man hører om boldspil, tænker man straks på en klassisk sport som fodbold, hvor der oftest ender med at være en vinder og en taber efter 90 min. på græsplanen. Denne opfattelse vil blive udfordret ved vores måde at omfavne idrættens værdier. Vi vil komme ind på legens ånd vs. legens bogstav. Fairplay vil også være et centralt begreb, som eleverne skal analysere helt til bunds. Eleven skal prøve at tabe en kamp, men alligevel føle sig som en vinder efterfølgende.

Vi skal arbejde med den sociale side af idrætten, hvor teamspirit/holdånd og samarbejde vil være gennemgående i hele linjeforløbet. Hvad vil det sige at være en god holdkammerat? Hvad vil det sige at tænke på sin næste før sig selv? Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige idrætskulturer, hvor vi bl.a. vil have fokus på det sociale element.

Derudover vil samfundets udvikling også være med til at sætte dagsordenen for indholdet på linjen. Eleverne vil konstant få undervisning på højde med de nyeste tanker inden for idrætten. Derudover vil vi drage paralleller fra vores minisamfund på linjen til det generelle samfund i Danmark. Indholdet på linjen vil også have elementer af boglige fag, hvor vi fx vil berøre dansk, matematik, biologi, samfundsfag, religion, osv.

Vil du se vores undervisningslokale eller hal?

Så tag et kig indenfor. Det er nemlig muligt gennem vores Virtuelle tur – se nedenfor:

Organisering

Indholdet på linjen vil overvejende være praktisk orienteret. Vi skal have fokus på elevernes evne til at reflektere, hvilket vi vil gøre ved hjælp af dagsbogsskrivning. Eleverne skal sætte ord på egen læring og refleksioner. Hertil kan eleverne tilføje et billede, for at understøtte ordene i dagbogen. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer.

Linjens faciliteter består af et linjelokale, skolens multihal, samt et stort græsareal.Derudover vil vi tage på ture ud af huset* og besøge de lokale foreninger.

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fællesansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale. Derfor vil vi benytte os af dukseordning, hvor man sørger for lokalets ansigt udadtil.

Månedens Teamplayer

Vi vil i fællesskab kåre ”månedens teamplayer” på linjen. De værdier, som bl.a. vil blive kigget på er: samarbejde, deltagelse, ansvarstagen, individuel udvikling, humørspreder, evnen til at føle empati, osv.

*Vi skal på en masse ture væk fra efterskolen, hvor der fx vil være fokus på golf, basketball, ishockey, beach volley, virksomhedsbesøg, højskolebesøg, sygehusbesøg, fysioterapi, sportsbegivenheder på stadions og i haller. Derudover er det også ambitionen, at vi får kontakt til danske sportsatleter, som er bosat uden for landets grænser.

Menu