Motivation og udvikling af færdigheder

​Formålet med undervisningen på linjen Krop og Bold, er at udvikle elevernes motivation til at bevæge sig og udvikle færdigheder inden for forskellige idrætsgrene. Eleverne skal opnå glæde ved at bevæge sig, da glæde er med til at fremme motivationen. Dette sker bl.a. gennem bevægelse med en bold.

Dette arbejde skal føre til, at eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil.

Bolden skal være det primære redskab til, at eleven udvikler sig fysisk, psykisk og socialt gennem diverse aktiviteter. Vi vil have fokus på identitetsdannelse, hvor eleven fx skal lære at sætte sin kammerats behov før elevens egne. Der vil også være timer, hvor vi slet ikke arbejder med bold, men med kroppen, herunder fysisk træning og kondition.

Glæden ved at bevæge sig, skal være drivkraften for denne linje. Vi skal arbejde med elementer, som er med til at udgøre den mest optimale forudsætning for fysisk deltagelse.

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

oplever glæde ved at bevæge sig individuelt og i et fællesskab

oplever alternative måder at bruge bolden på i idrætsaktiviteter

får et bredt kendskab til mange forskellige boldspil

får udvidet sin motorik gennem arbejdet med en bold

kan samtale om fordele ved at dyrke idræt regelmæssigt

kan samtale om ulemper ved ikke at dyrke idræt regelmæssigt

kan flektere over egen og andres ageren i idrætslig sammenhæng

kan samarbejde med andre i planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter

Indhold

Vi skal arbejde med den fysiske side af idrætten, hvor glæden ved at bevæge sig skal være centrum.

Vi vil stifte bekendtskab med forskellige former for idræt, hvor bolden ofte vil være central i udførelsen. Vi skal arbejde med koordination, samarbejde, styrke samt kondition.

Fairplay vil også være et centralt begreb, som eleverne skal arbejde med og blive bedre til. Eleven skal prøve at tabe en kamp, men alligevel føle sig som en vinder efterfølgende.

Vi skal arbejde med den sociale side af idrætten, hvor teamspirit/holdånd og samarbejde vil være gennemgående i hele linjeforløbet. Hvad vil det sige at være en god holdkammerat? Hvad vil det sige at tænke på sin næste før sig selv? Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige idrætskulturer, hvor vi bl.a. vil have fokus på det sociale element.

Indholdet på linjen vil også have elementer af boglige fag, hvor vi fx vil berøre dansk, matematik, engelsk og biologi.

Vil du se vores undervisningslokale eller hal?

Så tag et kig indenfor. Det er nemlig muligt gennem vores Virtuelle tur – se nedenfor:

Organisering

Indholdet på linjen vil overvejende være praktisk orienteret. Vi skal have fokus på elevernes evne til at reflektere samt sætte ord på egen viden. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer.

Linjens faciliteter består af et linjelokale, skolens multihal, en stor hal i en naboby, crossfit-faciliteter i en naboby samt et stort græsareal.

Vi skal på ture væk fra efterskolen, hvor der også vil være fokus på sport og bevægelse. Her vil eleverne evt. få indblik i idrætsgrene, som de ikke har prøvet før. Vi vil – hvis elevgruppen har interesse for det – deltage i større sportsbegivenheder som f.eks. løbearrangementer og små stævner med andre specialefterskoler.

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fælles ansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale. Derfor vil vi benytte os af dukseordning, hvor man sørger for lokalets ansigt udadtil.

Månedens Teamplayer

Vi vil i fællesskab kåre ”månedens teamplayer” på linjen. De værdier, som bl.a. vil blive kigget på er: Samarbejde, deltagelse, ansvarstagen, individuel udvikling, humørspreder, evnen til at føle empati osv.

Menu