Motivation og udvikling af færdigheder

Vi ønsker, at eleverne udvikler deres motivation til at bevæge sig og tilegner sig færdigheder inden for forskellige idrætsgrene. Eleverne skal opnå glæde ved fysisk aktivitet, da glæde er med til at fremme motivationen. 

Dette sker blandt andet gennem forskellige former for bevægelse både med, og uden bold. Dette arbejde skal føre til, at eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige former for bevægelse.

Kroppens muligheder for bevægelse skal være i centrum i de aktiviteter vi laver, og derigennem kan eleverne udvikle sig fysisk, psykisk og socialt.

Vi vil have fokus på identitetsdannelse, hvor eleven f.eks. skal lære at sætte sin kammerats behov før elevens egne. Vi har ligeledes fokus på aspekter af idrætten, hvor vi har fokus på fysisk træning og konditionstræning.

Vi vil arbejde hen imod, at eleven har viden om normer, værdier og etik i og uden for idrætten. Glæden ved at bevæge sig skal være drivkraften for denne linje. Vi skal arbejde med elementer, som er med til at udgøre den mest optimale forudsætning for fysisk deltagelse. 

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

oplever glæde ved at bevæge sig individuelt og i et fællesskab

Får et bredt kendskab til mange forskellige idrætsaktiviteter

Får udvidet sin motorik

Kan samtale om fordele ved at dyrke idræt regelmæssigt

Kan samtale om ulemper ved ikke at dyrke idræt regelmæssigt

Oplever alternative måder at bruge bolden på i idrætsaktiviteter

kan flektere over egen og andres ageren i idrætslig sammenhæng

kan samarbejde med andre i planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter

Indhold

Vi skal arbejde med den fysiske side af idrætten, hvor glæden ved at bevæge sig skal være centrum. Vi vil stifte bekendtskab med forskellige former for idræt og bevægelse

Vi skal arbejde med koordination, samarbejde, styrke samt kondition. 

Fairplay vil også være et centralt begreb, som eleverne skal arbejde med og blive bedre til. Eleven skal prøve at tabe en kamp, men alligevel føle sig som en vinder efterfølgende. 

Vi skal arbejde med den sociale side af idrætten, hvor teamspirit/holdånd og samarbejde vil være gennemgående i hele linjeforløbet. 

Hvad vil det sige at være en god holdkammerat? 

Hvad vil det sige at tænke på sin næste før sig selv? 

Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige idrætskulturer, hvor vi bl.a. vil have fokus på det sociale element. Derudover vil samfundets udvikling også være med til at sætte dagsordenen for indholdet på linjen. 

Derudover vil vi drage paralleller fra vores minisamfund på linjen til det generelle samfund i Danmark.

Indholdet på linjen vil også have elementer af boglige fag, hvor vi f.eks. vil berøre dansk, matematik, engelsk og biologi.

Vil du se vores undervisningslokale eller hal?

Så tag et kig indenfor. Det er nemlig muligt gennem vores Virtuelle tur – se nedenfor:

Organisering

Indholdet på linjen vil overvejende være praktisk orienteret. Vi skal have fokus på elevernes evne til at reflektere samt sætte ord på egen viden. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og kompetencer 

Linjens faciliteter består af et linjelokale, skolens multihal, samt et stort græsareal. Herudover vil vi gøre brug af en stor hal samt crossfit-faciliteter i nærområdet. Vi skal på ture væk fra efterskolen, hvor der også vil være fokus på sport og bevægelse og evt. få indblik i idrætsgrene, eleverne ikke har prøvet før. Vi vil, hvis elevgruppen har interesse for det, deltage i større sportsbegivenheder som f.eks. løbearrangementer, og mindre stævner med andre specialefterskoler. 

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fælles ansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale. Derfor vil vi benytte os af dukseordning, hvor man sørger for lokalets ansigt udadtil.

Månedens Teamplayer

Vi vil i fællesskab kåre ”månedens teamplayer” på linjen. De værdier, som bl.a. vil blive kigget på er: Samarbejde, deltagelse, ansvarstagen, individuel udvikling, humørspreder, evnen til at føle empati osv.

Menu