Krop og Bold

​Formålet med undervisningen på linjen Krop og Bold, er at udvikle elevernes motivation til at bevæge sig og tilegne sig færdigheder inden for forskellige idrætsgrene. Eleverne skal opnå glæde ved fysisk aktivitet, da glæde er med til at fremme motivationen. Dette sker bl.a. gennem bevægelse med en bold. 

Arbejdet skal føre til, at eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil.


Bolden skal være det primære redskab til at eleven udvikler sig fysisk, psykisk og socialt gennem diverse aktiviteter. Vi vil have fokus på identitetsdannelse, hvor eleven f.eks. skal lære at sætte sin kammerats behov før elevens egne. Der vil også være timer, hvor vi slet ikke arbejder med bold, men med kroppen, herunder fysisk træning og kondition.

Vi vil arbejde hen imod, at eleven har viden om normer, værdier og etik i og uden for idrætten.

Glæden ved at bevæge sig, skal være drivkraften for denne linje. Vi skal arbejde med elementer, som er med til at udgøre den mest optimale forudsætning for fysisk deltagelse. 

Mål:

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

  • oplever glæde ved at bevæge sig individuelt og i et fællesskab

  • oplever alternative måder at bruge bolden på i idrætsaktiviteter

  • får et bredt kendskab til mange forskellige boldspil

  • får udvidet sin motorik gennem arbejdet med en bold

  • kan samtale om fordele ved at dyrke idræt regelmæssigt

  • kan samtale om ulemper ved ikke at dyrke idræt regelmæssigt

  • kan flektere over egen og andres ageren i idrætslig sammenhæng ​

  • kan samarbejde med andre i planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter

Indhold:

Vi skal arbejde med den fysiske side af idrætten, hvor glæden ved at bevæge sig skal være centrum.

Vi vil stifte bekendtskab med forskellige former for idræt, hvor bolden ofte vil være centralt i udførelsen. Vi skal arbejde med koordination, samarbejde, styrke samt kondition.

Fairplay vil også være et centralt begreb, som eleverne skal arbejde med og blive bedre til. Eleven skal prøve at tabe en kamp, men alligevel føle sig som en vinder efterfølgende.

Vi skal arbejde med den sociale side af idrætten, hvor teamspirit/holdånd og samarbejde vil være gennemgående i hele linjeforløbet. Hvad vil det sige at være en god holdkammerat? Hvad vil det sige at tænke på sin næste før sig selv? Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige idrætskulturer, hvor vi bl.a. vil have fokus på det sociale element.

Derudover vil samfundets udvikling også være med til at sætte dagsordenen for indholdet på linjen. Eleverne vil konstant få undervisning på højde med de nyeste tanker inden for idrætten. Derudover vil vi drage paralleller fra vores minisamfund på linjen til det generelle samfund i Danmark. 

Indholdet på linjen vil også have elementer af boglige fag, hvor vi f.eks. vil berøre dansk, matematik og biologi.

Organisering:

Indholdet på linjen vil overvejende være praktisk orienteret. Vi skal have fokus på elevernes evne til at reflektere samt sætte ord på egen viden. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og kompetencer.

Linjens faciliteter består af et linjelokale, skolens multihal, samt et stort græsareal. Herudover vil vi gøre brug af en stor hal samt crossfit-faciliteter i nærområdet.

Vi skal på en masse ture væk fra efterskolen, hvor der også vil være fokus på sport og bevægelse og evt. få indblik i idrætsgrene, eleverne ikke har prøvet før. Vi vil, hvis eleverne har interesse for det, deltage i større sportsbegivenheder som f.eks. løbearrangementer og mindre stævner med andre specialefterskoler.

Her kan du følge med i hvad der foregår på Krop og Bold.

Tag et kig i vores undervisningslokale med Google

Tag et kig i vores hal med Google

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk