Bæredygtighed & Innovation

Vi ønsker, at eleverne får en større forståelse af bæredygtighed og innovation i forhold til indkøb og forarbejdningsprocesser af vores mad, set i forhold til miljø, ernæring og sundhed. Vi skaber viden og handlemuligheder for, at råvarer til vores kost ikke alene kommer eller behøver at komme fra køledisken i supermarkedet.

Kost, ernæring og fysisk aktivitet

Vi arbejder med sundhedsbegrebet, herunder sammenhængen mellem kost, ernæring og fysisk aktivitet. Desuden arbejder vi gennem dialog, diskussion og i den daglige praktiske undervisning med sammenhængen mellem hvordan god hygiejne kan forebygge sygdom og fremme sundhed, samt sammenhængen mellem kost, kultur og livsstil. Vi definerer hvad livsstil er og skaber forståelse for valg og konsekvens af egen livsstil.

Mål

Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at:

håndtere almene principper i forbindelse med køkken og personlig hygiejne.

opbevare fødevarer korrekt.

opnå kendskab til økologi som princip.

forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask.

forklare hygiejnes betydning for miljø og sundhed.

styrke eleven i selvstændig livsførelse i det omfang, det er muligt

etablere og vedligeholde sociale kontakter i det omfang, det for eleven er muligt.

samarbejde med andre mennesker.

forstå, tolke og afprøve opskrifter. Alle elever skal afprøve at forberede og tilberede en ret, blande, stege, koge og bage.

forstå sammenhæng mellem indkøb og økonomi.

bestemme størrelser ved måling og beregning.

læse og forstå en opskrift.

udfærdige indkøbslister og læse varefakta.

analysere (varedeklarationer, energifordeling – herunder proteiner, kulhydrater, fedt) og udarbejde kost- og arbejdsplaner.

bruge IT til søgning af opskrifter og andre forbrugeroplysninger.

opnå kendskab til højtider fra forskellige kulturer.

Indhold

På Kost & Livsstil arbejder vi ud fra en aktiv og praktisk forståelse af konceptet ”fra jord til bord”. Eleverne vil blive udfordret i forhold til at ”skaffe” de råvarer, vi skal tilberede a la “Nak & Æd” tv-udsendelsen. Vi tager vi gerne af sted på oplevelsesture. Oplevelsesturene har faglig karakter, f.eks. besøger vi gerne landbrug, slagteri, DAKA, jagt og fiskeri osv. hvor vi får en oplevelse væk fra skolen ude i naturen. Udover de ting vi ser/besøger så har vi også fokus på sammenholdet på turene, så vi udvikler eleverne både på deres færdigheder og viden, men i særdeleshed også socialt. ”Mad er jo noget man gerne skal være fælles om”, som tidligere fødevareminister Dan Jørgensen sagde i forbindelse med afstemningen om valg af Danmarks Nationalret i 2014.

Organisering

Fagene dansk og matematik indgår som en integreret del af linjens arbejde. I forbindelse med selve madlavningen arbejder eleverne på Kost & Livsstil med opskriftslæsning samt forståelse af dens fremgangsmåde. Vigtigheden af mål og mængde i forhold til det planlagte resultat har vi også fokus på samt valg og planlægning af opskrift set i forhold til den stillede tidsramme. Derudover træner vi eleverne i indkøb, budgetlægning og økonomi.

Eleverne arbejder i små grupper om de stillede opgaver og hjælpes til at kunne præsentere og forklare fremgangsmåde ud fra egne valg af opskrifter og råvarer. Derved har eleverne mulighed for, at opnå sociale og samarbejdskompetencer. Eleverne har også mulighed for at tilvælge individuelle opgaver og derved fra tid til anden at kunne arbejde alene.

Henover skoleåret vil der være to moduler: August/december – januar / juni. Der vil derfor grundet årstiderne være forskel på hvilke temaer vi arbejder ud fra. Eleverne får kendskab til årstidernes produkter og kan sætte disse i sammenhæng med bæredygtighed f.eks.: ”Hvorfor spiser vi tomater lige præcis nu?” osv.

Der vil ligeledes være fokus på lejlighedsbegivenheder og årstidernes traditioner. Til jul laver vi julemad, til påske har vi fokus på æg og lam, for bare at nævne et par eksempler.

Eleverne har medbestemmelse på linjens indhold og kan være med til at besluttet nogle af de emner/temaer vi skal arbejde med.​

Tag et kig i vores køkken med Google

Menu