​eSport

På eSport ønsker vi at anvende en platform, som eleverne allerede føler sig hjemme i, til at undervise dem og styrke kompetencer, der rækker ud over selve det "at spille computer". Vi vil tage udgangspunkt i spil, de kender, men de lag, vi lægger ovenpå, er måske nogen, eleverne i deres dagligdag ikke tillægger den store vigtighed. Selvbeherskelse, samarbejde og taktisk forberedelse mm. vil således alle indgå som solide bropiller i undervisningen. 

Mål

Målet med undervisningen i eSport er, at eleverne opnår både praktiske og teoretiske kompetencer inden for den genre af computerspil, der fordrer holdsamarbejde og koordination. Overordnet kan man sammenligne eSport med andre idrætsfag, der er en disciplin der er fundamentet for undervisningen. Herunder kommer så de mange færdigheder og kvaliteter, som er nødvendige for at kunne opnå succes med den givne disciplin.

Undervisningen skal lede frem til at eleverne styrkes i og bliver i stand til at:

  • Lægge og følge taktikker, som er lagt forud for en spilsituation.
  • Kommunikere hensigtsmæssigt og præcist i stressede situationer.
  • Forståelse for andre elevers evner og behov som udgangspunkt for samarbejde.
  • Samarbejde i hold af 5, 3 eller 2 personer ud fra et spils præmis.
  • Anvende den rette strategi på det rigtige tidspunkt og på rette sted.
  • Opnå forståelse for f.eks. fysisk form og kost og søvn i forhold til præstationerne i undervisningslokalet.
  • Forbedre egne spilmæssige færdigheder gennem træning og udvikling.
  • Analysere, vurdere og evaluere egne og andres præsteren på saglig vis.

Indhold​

Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i spillene League of Legends og Counter-Strike: Global Offensive. Disse spil er valgt, dels fordi de er de mest populære på eSports-scenen, men også fordi de fordrer de menneskelige og faglige kvaliteter, vi ønsker at fremme hos eleverne. ​​Herudover vil vi også arbejde med de professionelle spillere, forsøge at finde ud af, hvordan de arbejder og træner. Vi vil følge med i konkurrencer, der foregår inden for eSports-verdenen og generelt følge udviklingen indenfor branchen med fingrene direkte i dejen.

Udover det direkte spilfaglige, så vil motion og kost løbe som en rød tråd gennem undervisningen. Der vil være dage, hvor vi slet ikke har computeren tændt. Der vil være dage, hvor undervisningen handler om forskellen på at spise en salat med vand inden man skal præstere sportsligt, frem for en burger med pomfritter. 

Faget engelsk vil selvsagt være en integreret del af undervisningen da spillenes sprog er engelsk. Selvom vi kommunikerer på dansk i vores headsets, så vil engelsk fylde en stor del af undervisningen. Når vi skal læse op på nye taktikker vil det være fra engelsksprogede hjemmesider/eksperter. Gennemgange af professionelle kampe foregår, som oftest på Youtube på engelsk osv. Matematik er integreret i form af økonomien i de enkelte spil. Begge spil er således bygget op omkring økonomi og forvaltning af denne.

Organisering

Undervisningen foregår som udgangspunkt i vores eSports-lokale, der er placeret overfor skolens hovedbygning. Her har vi 15 moderne computere, der alle er optimeret til de pågældende spil. Vi har vores egen internetforbindelse, så vi kan spille uforstyrret og uden udfald. Der er en maskine pr. elev, og de er opstillet langs væggene af vores lokale, med et stort bord i midten, som vi bruger til fælles samtaler og taktik.

Derudover har vi mulighed for, at benytte vores projektor og whiteboard til organisering af kampe, eller hvis vi fælles skal gennemgå noget på storskærmen. Vi vil flere gange tage på ture ud ad huset. Disse ture vil have teambuilding og sammenhold  som fokus og man vil komme ud i situationer, som man normalt ikke forbinder med computerspil.

Eleverne vil både opleve at spille i faste hold, men også blive udsat for, at skulle samarbejde i forskellige konstellationer. Dette gøres, da vi ønsker, at eleverne skal kunne se fordelene i at arbejde med folk, der har andre evner end en selv.​

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk