Fagområdeundervisningen er inddelt i tre hovedområder:

Kreative og musiske aktiviteter

Internationalt samarbejde

Intern undervisning

Praktik

Undervisningstræning

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde er et udvekslingsprogram, som:

Fremmer den mellemfolkelige forståelse gennem arbejdet med internationale kulturværdier og samfundsudvikling.

Udvikler forståelse af og tolerance overfor andre kulturer

Udvikler evnen til kommunikation, samarbejde og gør fremmedsprogsundervisningen til et aktivt kommunikations-redskab.

Intern undervisning

Intern undervisning er for brugere, som er vurderet til at have et undervisningsmæssigt perspektiv. Undervisningen er primært baseret på fagene:​

Dansk

Matematik

Engelsk

EDB (herunder PC-kørekort).

Orienteringsfag som geografi, biologi, historie og natur/teknik er en integreret del af undervisningen. Der udarbejdes undervisningsplaner for hver enkelt bruger.

Menu