Undervisning STU

Fagområdeundervisningen er inddelt i tre hovedområder:

 • Kreative og musiske aktiviteter
 • Internationalt samarbejde
 • Intern undervisning
 • Praktik
 • Undervisningstræning

Internationalt samarbejde er et udvekslingsprogram, som:

 • Fremmer den mellemfolkelige forståelse gennem arbejdet med internationale kulturværdier og samfundsudvikling.
 • Udvikler forståelse af og tolerance overfor andre kulturer
 • Udvikler evnen til kommunikation, samarbejde og gør fremmedsprogsundervisningen til et aktivt kommunikations-redskab.

Intern undervisning er for brugere, som er vurderet til at have et undervisningsmæssigt perspektiv. Undervisningen er primært baseret på fagene:​

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • EDB (herunder PC-kørekort).

Orienteringsfag som geografi, biologi, historie og natur/teknik er en integreret del af undervisningen. Der udarbejdes undervisningsplaner for hver enkelt bruger.

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk