Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Efterskolen Helle er en del af efterskolens samlede virksomhed. Tilbuddet består af et lære- og værested, der er individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk. STU er et helhedstilbud til unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

​Vi sigter mod, at den unge kommer i gang med et forløb, der indeholder uddannelses- og erhvervsafklaring.

​Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet.

Individuelle forløb

Efterskolen Helle etablerer individuelle forløb, der tager de fornødne hensyn til de særlige udfordringer som unge med generelle indlæringsvanskeligheder står over for. Forløb som helt individuelt er tilpasset den enkelte unge.

​I samarbejde med den unge vil vi finde frem til vedkommendes ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at han eller hun kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan.

Uddannelsesforløbet er meningsfuldt og kompetencegivende. Det har til formål at skabe afklaring ift. den unges forsørgelsesgrundlag. Herudover er det målet, at den unge oplever et øget selvværd med deraf følgende vækst i livskvalitet.

Menu