Praktik & Jobtræning

Praktik og jobtræning tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder, interesser og behov. Praktik og jobtræning er i væsentlig grad en socialiseringsproces og lægger derfor vægt på at træne og udvikle følgende kompetencer hos brugerne:

Arbejdsstabilitet

Mødestabilitet

Mødestabilitet

Samarbejdsevne

Selvstændighed

Sociale regler og normer

Praktik og jobtræning er såvel et her-og-nu-indhold for den unge, ligesom disse aktiviteter er medvirkende til at afklare den enkeltes fremtidige erhvervsmuligheder. Denne del af Efterskolen Helles samlede pædagogiske tilbud og foregår såvel internt på skolen som eksternt på arbejdspladser i lokalområdet.

Mulighederne er mange

Hvad angår den interne praktik og jobtræning, findes der på skolen en række muligheder indenfor forskellige områder. Områderne spænder fra kantinedrift, rengøring over reparation og pleje af grønne områder.

Praktik og jobtræning kan desuden foregå eksternt. Der er arbejdes med kontakter til lokale arbejdspladser indenfor turistområdet: Djurs Sommerland, Ree Park, Kattegatcentret, Lübker Golf Ressort, Goldklubber, Skandinavisk Dyrepark, turist- og rejsebureau, Tirstrup Lufthavn, Hotel- og restaurationsbranchen m. fl.

Undervisningstræning er for brugere, som er vurderet til at have forudsætninger svarende til vidtgående specialundervisning. Formålet med træningen er at vedligeholde det faglige niveau samt udrede spirende færdigheder.

Menu