Krav fra ministeriet

Her forefindes alt omhandlende de ministerielle krav om gennemsigtighed.

Karaktergennemsnit:

Da Efterskolen Helle er en prøvefri efterskole, gives der ikke karakterer.

I stedet får alle elever en personlig og faglig afgangsudtalelse.

Eleverne har dog mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Dette foregår på frivillig basis, og prøverne afholdes på skolen i vante omgivelser. Vi stiller ikke krav til hvilke fag, eleverne ønsker at aflægge prøve i. Man kan til enhver tid melde fra, hvis det bliver for stor en opgave. Samme vurdering kan skolen foretage, hvis vi anser, at opgaven bliver for stor for den enkelte elev.

Menu