Relevante Links

​Efterskoleforeningen: www.efterskole.dk

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Landsforeningen Ligeværd: www.ligevaerd.dk

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk