Praktik som lærerstuderende

Det er som lærerstuderende muligt at tage sin 4. års praktik på efterskolen.

Hvis et praktikophold har interesse, vil vi gerne hilse på den enkelte, inden praktikken begynder, så begge parter er bedst muligt forberedt.

Det er Efterskolen Helle samt det pågældende seminarie, som eksaminerer de studerende.

Herunder forefindes uddannelsesplanen.

Menu