På Efterskolen Helle har vi som mål at arbejde med grøn omstilling. Dette på en måde, hvor det indgår som en naturlig del af elevernes almene dannelse.

Vi ønsker at skabe et vidensmæssigt og begrebsmæssigt kompas, der kan pege frem mod et bæredygtigt samfund.

Vi vil arbejde for, at eleverne opnår forståelse for menneskets påvirkning af klima, miljø og natur, og at de bliver i stand til at indgå i den grønne omstilling lokalt og globalt.

Læs mere om grønt flag på:
Menu