ADHD, ADD, Autisme, Asperger, Tourette, OCD, generelle indlæringsvanskeligheder..

  1. Forside
  2. Specialefterskole
  3. ADHD, ADD, Autisme, Asperger, Tourette, OCD, generelle indlæringsvanskeligheder..

På Efterskolen Helle har vi elever med en række forskellige diagnoser som f.eks. ADHD, ADD, Aspergers syndrom, OCD, angst, Mustisme, Tourette, generelle indlæringsvanskeligheder samt forskellige former for autisme. Vi har mange års erfaring med målgruppen og har bygget hverdagen op omkring en tydelig og forudsigelig struktur. Hos os er der mulighed for særlige hensyn som f.eks. en specielt tilrettelagt indkøringsperiode ved behov.

Vi har gode erfaringer med at blande de forskellige diagnoser. På den måde lærer eleverne at omgås mennesker, der ikke nødvendigvis ligner dem selv. Ligeledes lærer de at håndtere egne udfordringer sammen med andre som en del af et større fællesskab. Man kan sige, at efterskolen på den måde afspejler den virkelighed, eleverne møder efter efterskoleopholdet.

Vi har tilrettelagt vores skoledag på en måde, hvor vi bedst muligt kan varetage elevernes individuelle behov. Hos os har man stor medindflydelse på sit skoleskema. Skolen har tilknyttet egen psykolog, ligesom vores personalegruppe har bred erfaring med de forskellige diagnoser. Vi vægter skole-hjem-samarbejdet højt og værdsætter de input, forældrene til vores elever kommer med.

Menu