Internationalt Samarbejde

  1. Forside
  2. Internationalt Samarbejde

Motivation og udvikling af færdigheder

​Undervisningen på Internationalt samarbejde tilstræber at være almen dannende. Vores elever er I LÆRING FOR LIVET og vores mål er, gennem internationale samarbejdsprojekter, at skabe et autentisk, engagerende og hands-on lærings miljø med fokus på værdier som fælles historie, frihed, lighed, ansvar, respekt, uddannelse, sprog og den demokratiske arv.

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

Kan kommunikere, respektere og samarbejde på tværs af grænser.

Kan identificere demokratiske aspekter af deres samfund, herunder hvordan man bliver en aktiv borger både lokalt, nationalt og globalt.

Får grundlagt en livslang læringsproces, hvor respekt for andre kulturer, køn, racer og meninger er i fokus.

Får forståelse for, at alle mennesker har ret til de værdier, der understøtter et demokratisk samfund såsom frihed, lighed, ansvar, medbestemmelse og respekt.

Opnår forståelse for deres rolle som globale borgere og bliver bevidste om deres respektive individuelle styrker.

Udvikler deres kritiske sans og nysgerrighed.

Kan lytte til og respektere andres synspunkter.

Turde kommunikere på engelsk og udtrykke egne synspunkter.

Indhold

Vi skal i undervisningen undersøge verdensdele, deres kultur og samfundsforhold. Gennem vores sanser skal vi tilegne os viden om nationale og internationale forhold. Undervisningen vil tage udgangspunkt i internationale samarbejdsprojekter, hvor målet er, at den enkelte elev bliver i stand til at begå sig i det globaliserede samfund uden tab af national og personlig identitet. Undervisningen skal bidrage til den enkelte elevs personlige udvikling og forståelse af begreberne kultur, politik og samfund. Gennem undervisningen ønsker vi at motivere den enkelte elev til at udnytte sit potentiale og engagere sig i livet ved at blive aktiv borger. Herudover skal de opnå individuel indsigt i relevante uddannelser og arbejdsmuligheder både lokalt, nationalt og globalt.

Undervisningen på linjen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og zone for nærmeste udvikling.

Organisering

Linjeundervisningen foregår til dagligt i vores linjelokale, men der vil være flere ekskursioner.

Indholdet på linjen vil primært være bygget om internationale samarbejdsprojekter. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Eleverne inddrages i høj grad i udarbejdelsen af besøg hos kulturelle/historiske steder, individuelle mål og programmet for besøg i Danmark, samt hos vores internationale samarbejdspartnere, således de oplever medbestemmelse og ejerskab.

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fælles ansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale. Derfor vil vi benytte os af dukseordning, hvor man sørger for lokalets ansigt udadtil.

Menu