Efterskolen Helle holder traditionen tro gammel elevdag. I år finder den sted lørdag d. 27. april. Mere info følger i løbet af marts måned. Sæt kryds i kalenderen – vi glæder os meget til at se jer til en hyggelig dag på Efterskolen Helle.

Menu