MOT

På Efterskolen Helle ønsker vi at sikre et trygt miljø for vores elever. Vi tager derfor aktivt hånd om de udfordringer, der kan være i forhold til mobning. Her tager vi udgangspunkt i MOT-programmet, der har kørt med stor succes i Norge i mange år. Mot er norsk og betyder mod. Udgangspunktet er, at eleverne skal have mod på at sige nej, så de siger ja til det, der er godt for dem selv og fællesskabet. 

MOT arbejder med tre værdier:

  1. Mod til at leve
  2. Mod til at sige nej
  3. Mod til at vise omsorg

Flere af skolens lærere har gennemgået uddannelsen som MOT-coach, og der vil gennem hele skoleåret blive arbejdet målrettet med programmet. MOT-programmet består for elevernes vedkommende af otte forskellige temadage, der er fordelt over skoleåret. Temaerne er: Vis mod, Fokus, Valg, Dialog, Forbilleder, Værdighed, Fremtid samt Mod til at glæde.

Vi henviser til MOT Danmark for yderligere info.

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk