Alsidig udvikling

Livsparat har til formål at sikre elevernes alsidige udvikling gennem praktisk materiale og fysiske øvelser. Livsparat tager afsæt i en ressourceorienteret pædagogisk tilgang og opfylder kravene til såvel de timeløse fag som ​den understøttende undervisning.

Indhold

Undervisningen er bygget op omkring de personlige karakterstyrker. Der arbejdes skoleåret igennem med forskellige temaer, der hele tiden refererer tilbage til det indledende styrkearbejde.

Organisering

Eleverne modtager undervisning i kontaktgrupperne. Vi vægter det trygge fællesskab med nære voksne. Det styrker elevernes engagement i undervisningen og understøtter deres personlige udvikling bedst muligt.

Vi henviser til livsparat.dk for mere information om programmet.

Mål

Målet for livsparat-programmet er at eleverne:

Lærer om de 24 universelle styrker med fokus på egne topstyrker

Lærer at evaluere egne præstationer og reflektere over sig selv samt deres tanker og handlinger

Lærer at sætte ord på deres grundværdier samt se egne valg og adfærd i relation til disse

Lærer metoder til at tage ansvar for egen adfærd

Lærer om fællesskabet og det at turde være sig selv i fællesskabet

Lærer at synliggøre egne mål og bryde dem ned i delmål

Menu