Livsparat

Livsparat har til formål at sikre elevernes alsidige udvikling gennem praktisk materiale og fysiske øvelser. Livsparat tager afsæt i en ressourceorienteret pædagogisk tilgang og opfylder kravene til såvel de timeløse fag som ​den understøttende undervisning.  

Mål

At eleverne:

  • Lærer om de 24 universelle styrker med fokus på egne topstyrker
  • Lærer at evaluere egne præstationer og reflektere over sig selv samt deres tanker og handlinger
  • Lærer at sætte ord på deres grundværdier samt se egne valg og adfærd i relation til disse
  • Lærer metoder til at tage ansvar for egen adfærd
  • Lærer om fællesskabet og det at turde være sig selv i fællesskabet
  • Lærer at synliggøre egne mål og bryde dem ned i delmål

Indhold

Undervisningen er bygget op omkring de personlige karakterstyrker. Der arbejdes skoleåret igennem med forskellige temaer, der hele tiden refererer tilbage til det indledende styrkearbejde. 

Organisering

Eleverne modtager undervisning i kontaktgrupperne. Vi vægter det trygge fællesskab med nære voksne. Det styrker elevernes engagement i undervisningen og understøtter deres personlige udvikling bedst muligt. 

Vi henviser til livsparat.dk for mere information om programmet

Adresseoplysninger

Efterskolen Helle

Dyrehavevej 28

8500 Grenaa

CVR: 15322101

Tlf.: 86 38 44 66

kontor@efterskolenhelle.dk