Tilbud om iPad

Alle elever på Efterskolen Helle får ved skolestart tilbudt den nyeste iPad til brug i undervisningen – inklusiv cover og et års forsikring.

Vi fylder den op med undervisningsapps af alle slags kvit og frit. Den bruges både til dansk, matematik, engelsk og på linjerne. Hos os har brugen af iPad således overtaget behovet for en IT-rygsæk.

Det er muligt at købe en iPad for 2000 kr. Foretages denne investering, kan iPad’en også anvendes i fritiden. Når året er omme, får eleven den med sig hjem.

Bliver man som elev på skolen i 2 år betales de 2000 kr. tilbage til eleven og iPad’en kan tages med sig.

Vi synes, det er en super investering!

Menu