Bæredygtighed & Innovation

På Kost og Livsstil ønsker vi, at eleverne får en større forståelse af bæredygtighed og innovation i forhold til indkøb og forarbejdningsprocesser af vores mad, set i forhold til miljø, ernæring og sundhed. Vi skaber viden og handlemuligheder for, at råvarer til vores kost ikke alene kommer eller behøver at komme fra køledisken i supermarkedet.

Kost, ernæring og fysisk aktivitet

Vi arbejder med sundhedsbegrebet, herunder sammenhængen mellem kost, ernæring og fysisk aktivitet. Desuden arbejder vi i den daglige praktiske undervisning med sammenhængen mellem hvordan god hygiejne kan forebygge sygdom og fremme sundhed, samt sammenhængen mellem kost, kultur og livsstil. Vi definerer hvad livsstil er og skaber forståelse for valg og konsekvens af egen livsstil.

Mål

Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at:

håndtere almene principper i forbindelse med køkken og personlig hygiejne.

opbevare fødevarer korrekt.

opnå kendskab til økologi som princip.

forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask.

forklare hygiejnes betydning for miljø og sundhed.

styrke eleven i selvstændig livsførelse i det omfang, det er muligt

etablere og vedligeholde sociale kontakter i det omfang, det for eleven er muligt.

samarbejde med andre mennesker.

forstå, tolke og afprøve opskrifter. Alle elever skal afprøve at forberede og tilberede en ret, blande, stege, koge og bage.

forstå sammenhæng mellem indkøb og økonomi.

bestemme størrelser ved måling og beregning.

læse og forstå en opskrift.

udfærdige indkøbslister og læse varefakta.

analysere (varedeklarationer, energifordeling – herunder proteiner, kulhydrater, fedt) og udarbejde kost- og arbejdsplaner.

bruge IT til søgning af opskrifter og andre forbrugeroplysninger.

opnå kendskab til højtider fra forskellige kulturer.

Indhold

På Kost og Livsstil arbejder vi ud fra en aktiv og praktisk forståelse af konceptet ”fra jord til bord”. Eleverne indgår i det daglige arbejde i skolens produktionskøkken. Her lærer de diverse teknikker, hygiejneprincipper mm., ligesom de trænes i at indgå socialt i et arbejdsfællesskab. Al mad laves fra bunden, og eleverne inddrages på det niveau, der giver mening for den enkelte.

Eleverne får kendskab til årstidernes produkter og kan sætte disse i sammenhæng med bæredygtighed f.eks.: ”Hvorfor spiser vi tomater lige præcis nu?” osv. Der vil ligeledes være fokus på lejlighedsbegivenheder og årstidernes traditioner. Til jul laver vi julemad, til påske har vi fokus på æg og lam, for bare at nævne et par eksempler.

Eleverne har medbestemmelse på linjens indhold og kan være med til at besluttet nogle af de emner/temaer vi skal arbejde med.​

Organisering

Fagene dansk og matematik indgår som en integreret del af linjens arbejde. I forbindelse med madlavningen arbejder eleverne på Kost og Livsstil med opskriftslæsning samt forståelse af fremgangsmåde. Vigtigheden af mål og mængde i forhold til det planlagte resultat har vi også fokus på samt valg og planlægning af opskrift set i forhold til den stillede tidsramme. Derudover introducerer vi eleverne for begreber som indkøb, budgetlægning og økonomi.

Eleverne arbejder dels individuelt og dels i små grupper om de stillede opgaver. Derved gives de mulighed for, at opøve sociale kompetencer samt samarbejdskompetencer.

Menu