Meget mere end computerspil

På eSport ønsker vi at anvende en platform, som eleverne allerede føler sig hjemme i, til at undervise dem og styrke kompetencer, der rækker ud over selve det “at spille computer”. Vi vil tage udgangspunkt i CS:GO, men de lag, vi lægger ovenpå, er måske nogen, eleverne i deres dagligdag ikke tillægger den store vigtighed. Selvbeherskelse, samarbejde og taktisk forberedelse mm. vil således alle indgå som solide bropiller i undervisningen.

Mål

Målet med undervisningen i eSport er, at eleverne opnår både praktiske og teoretiske kompetencer inden for den genre af computerspil, der fordrer holdsamarbejde og koordination. Overordnet kan man sammenligne eSport med andre idrætsfag, der er en disciplin der er fundamentet for undervisningen. Herunder kommer så de mange færdigheder og kvaliteter, som er nødvendige for at kunne opnå succes med den givne disciplin. Kost og motion løber som en rød tråd gennem linjen.

Undervisningen skal lede frem til at eleverne styrkes i og bliver i stand til at:

Lægge og følge taktikker, som er lagt forud for en spilsituation.

Kommunikere hensigtsmæssigt og præcist i stressede situationer.

Forståelse for andre elevers evner og behov som udgangspunkt for samarbejde.

Samarbejde i hold ud fra et spils præmis.

Anvende den rette strategi på det rigtige tidspunkt og på rette sted.

Opnå forståelse for f.eks. fysisk form og kost og søvn i forhold til præstationerne i undervisningslokalet.

Forbedre egne spilmæssige færdigheder gennem træning og udvikling.

Analysere, vurdere og evaluere egne og andres præsteren på saglig vis.

Indhold​

Spillet på Efterskolen Helles eSports-linje er Counter-Strike: Global Offensive. Undervisningen tager afsæt i fire centrale kompetenceområder: Kommunikation, samarbejde, taktisk forberedelse samt de mere spil-specifikke. Disse kompetencer rækker udover selve eSportsundervisningen og er kompetencer, som eleverne kan bruge på tværs af deres undervisnings- og hverdagsliv. ​​

Vi vil følge med i konkurrencer, der foregår inden for eSports-verdenen og generelt følge udviklingen indenfor branchen. Udover det rent spilfaglige, vil motion og kost også være centrale elementer i undervisningen. Der vil være dage, hvor vi slet ikke har computeren tændt.

Faget engelsk vil være en naturlig del af undervisningen, da mange nye informationer omkring spillet foregår på engelsk. Matematik er integreret i form af økonomien i spillet og forvaltningen af denne, samt chance-aspektet i forhold til våben og antal modstandere. Danskfaget repræsenteres gennem undervisningens mange kommunikations- og samarbejdsaktiviteter.

Eleverne skal i løbet af linjefaget eSport, både selvstændigt og i fællesskab, lave forskellige præsentationer af alt fra taktikker i det lille klasserum til præsentation for hele skolen om, hvad holdets elever har været med til på linjen.

Organisering

Undervisningen foregår som udgangspunkt i vores eSports-lokale. Her har vi moderne computere, der alle er optimeret til spillet. Vi har vores egen internetforbindelse, så vi kan spille uforstyrret og uden udfald. Der er en maskine pr. elev. Herudover samles vi jævnligt til fælles samtaler og taktik.

Vi har mulighed for, at benytte vores projektor og whiteboard til organisering af kampe, eller hvis vi fælles skal gennemgå noget på storskærmen. Vi vil flere gange tage på ture ud ad huset. Disse ture vil have teambuilding og sammenhold som fokus og man vil komme ud i situationer, som man normalt ikke forbinder med computerspil.

Eleverne vil både opleve at spille i faste hold, men også blive udsat for, at skulle samarbejde i forskellige konstellationer. Dette gøres, da vi ønsker, at eleverne skal kunne se fordelene i at arbejde med folk, der har andre evner end en selv.​

Menu