Praktisk projektarbejde med det digitale

Forløbet på Digitalt Design er præget af praktisk projektarbejde, som i videst muligt omfang tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser, og har til hensigt at skærpe elevens kreativitet, nysgerrighed og erfaring med digital teknologi, digitale medier og kultur.

Vi vægter hensynet til den enkelte elevs behov højt og tilstræber at skabe et roligt og genkendeligt undervisningsmiljø. Vi forsøger at skabe positive læringssituationer med realistiske udfordringer til den enkelte elev, der kan styrke elevens selvtillid og udfoldelsesmuligheder.

Det digitale univers er præget af lynhurtig udvikling og høj specialisering, hvorfor få opgaver kan løses af én person. Sammen kommer vi længere og lærer bedre. Vi dyrker hjælpsomhed og samarbejde, så ofte arbejder eleverne sammen i projektgrupper – det styrker fællesskabet, sætter skub i opgaverne og udvikler den enkeltes faglige begreber og sociale kompetencer.

Mål

Undervisningen skal hjælpe eleverne til at:

få en grundlæggende forståelse af, hvad en computer består af og hvordan, den fungerer.

kende forskellen mellem hardware og software.

få et indblik i computerens historie og samfundsmæssige betydning.

kunne navigere bedre og mere sikkert på nettet og i særdeleshed på de sociale medier.

kunne arbejde med nye programmer.

tilegne sig erfaring med forskellige medier og tilhørende udstyr til f.eks. optagelse og redigering af video og lyd.

bruge faglige udtryk og begreber om relevante spørgsmål og problemstillinger i undervisningen.

blive mere kreative og udvide deres udtryksmuligheder.

arbejde mod konkrete mål, både på egen hånd og i samarbejde med andre elever.

opnå viden om gode processer og blive opmærksom på egne processer i projektarbejde

overskue og strukturere et arbejdsforløb.

vurdere om en idé kan omsættes til praktiske, realistiske mål, og hvordan et mål kan opnås.

hjælpe andre elever i projektarbejdet og i almindelighed og se værdien i at samarbejde.

acceptere hinandens forskelligheder og udtrykke sig med respekt for andre.

Indhold

Forløbet på Digitalt Design er præget af praktisk projektarbejde, som i videst muligt omfang tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser, og har til hensigt at skærpe elevens kreativitet, nysgerrighed og erfaring med digital teknologi og kultur.

På linjen kan eleverne stifte bekendtskab med bl.a. programmering, spil- og webdesign, hjemmesider, blogs, video- og lydoptagelse/redigering, animation, grafisk design/illustration, 3D-modellering.

Eleverne arbejder både enkeltvis og i projektgrupper, og vægten er lagt på at opnå praktiske resultater ud fra konkrete, ofte individuelle mål, der er sat i dialog med en lærer. Lærerne bruger størstedelen af deres tid i samtaleundervisning med den enkelte elev eller med en gruppe.

Digitalt Design har en bred vifte af programmer til PC og iPad, samt Lego, papir, blyant, video- og fotokamera, audiooptager, drone m. kamera, 3D printer mm. til rådighed. Vi vægter hensynet til den enkelte elevs behov højt og tilstræber at skabe et roligt og genkendeligt undervisningsmiljø. Vi lægger vægt på at skabe positive læringssituationer med realistiske udfordringer til den enkelte elev, der kan styrke elevens selvtillid og udfoldelsesmuligheder.

Vi ser også gerne elever fordybe sig i en idé, et projekt eller et program over længere tid. Kreativt arbejde med digital teknologi er præget af lynhurtig udvikling og høj specialisering, og foregår sjældent alene. Derfor dyrker vi elevernes indbyrdes hjælpsomhed – det styrker fællesskabet, træner elevernes sociale og kommunikative færdigheder og udvikler samtidig projektarbejdet.

I alle forløb tænkes dansk-, engelsk- og matematikfaglighed ind kontinuerligt. 

Organisering

Vi lægger vægt på en rolig og genkendelig hverdag, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov. Eleverne bruger det meste af tiden på projektarbejde, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og evner. Vi hjælper med at opstille klare, realistiske mål, der giver eleven erfaring og fleksibilitet inden for faget. Vi evaluerer løbende elevernes mål.

Projektarbejdet supplerer vi med små opgaver, en simpel kreativ konkurrence på holdet, klasseundervisning, besøg på skoler eller virksomheder, fælles temaer om fx spildesign, film og lyd, samtaler om opførsel, sikkerhed og rettigheder i den digitale tidsalder.

Eleverne arbejder både enkeltvis og i projektgrupper, og vægten er lagt på at opnå praktiske resultater ud fra konkrete, ofte individuelle mål, der er sat i dialog med en lærer. Lærerne bruger størstedelen af deres tid i samtaleundervisning med den enkelte elev eller med en gruppe.​

Tag et kig i vores undervisningslokale med Google​

Menu