Rollespil og Fantasy

  1. Forside
  2. Rollespil og Fantasy

Social og personlig udvikling med udgangspunkt i fantasiens verden

På Rollespil og Fantasy arbejder vi med præmissen om, at leg og læring i fællesskab kan bidrage til et større udbytte både fagligt og personligt for eleverne. Udgangspunktet for linjen er elevens interesse for rollespil. Vi arbejder videre med denne og udvider gennem fagligt funderet materiale. Der lægges i særlig grad vægt på personlig udvikling, det være sig individuelt eller i sociale sammenhænge. Linjen er åben for alle interesserede, og erfaring med rollespil er ikke nødvendig, da vi lægger større vægt på indlevelse, engagement og at det skal være sjovt at lære.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige etablerede systemer, der falder indenfor genren rollespil. Her vil vi som undervisere støtte elevernes engagement eller forsøge at opbygge dette, mens vi hele tiden sørger for at evaluere og se tilbage på spilforløbene. Samtidig forsøger vi at skabe refleksion hos eleverne, så de kan få øjnene op for de mange forskellige styrker og evner det kræver at kunne indleve sig og spille med andre.

Vi vil forsøge at tage nogle af principperne fra fantasiens verden og føre dem ind i den virkelige verden. Hensigten er at skabe en bro der viser, at styrke kan være flere ting og at man sagtens kan udvikle sin virkelige person ved at møde udfordringer i en fiktiv verden. Vi vil dagligt føre en journal hvori eleverne skal beskrive dagen og deres erfaringer, oplevelser og udmærkelser.

Mål

Undervisningen skal medvirke til, at eleven:

Opnår indsigt i, hvordan man arrangerer omfattende rollespilsscenarier

Opbygger selvstændighed og tro på egne evner

Opbygger eller udvider en glæde ved rollespilsuniverset

Indhold

Indholdet på linjen vil også have elementer af boglige fag, hvor vi fx vil berøre dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Vil du se vores undervisningslokale?

Her vil der senere komme noget om eSports-lokalet – vi venter på fotografen.

Organisering

Under udarbejdelse…

Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning. Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde. Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Individuelt arbejde. ”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Fællesskabet på linjen er meget centralt. Vi skal derfor også føle fælles ansvar for vores linje, så det ser ordentligt og rydeligt ud i vores lokale. Derfor vil vi benytte os af dukseordning, hvor man sørger for lokalets ansigt udadtil.

Månedens Teamplayer

Under udarbejdelse…

Menu